Бакалавриат

Тестлар

Якуний назорат саволлари 4 курс

Умумий саволлар 4 курс

Саволлар ____


6-курс учун:

ОН/ЯН саволлари:

Умумий саволлар 6 курс


Тарқатма материаллар:


Ўқув хонаси

Кафедрада бир неча тематик хоналар ташкил этилиб, ҳар бир хонада мавзуга оид муляж, баннер ва ўқув қуроллари билан жихозланди. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўқув ва ўқув-услубий қўлланмалар, маъруза матнлари, тарқатма материаллар, компьютер дастурлари, электрон материаллар ҳамда фантом, муляж, видеотизимлардан фойдаланилади.

“Сийдик тош касаллиги” тематик ўқув хонаси“Сийдик тош касаллиги” тематик ўқув хонаси

Тематик ўқув видеофильмларини намойиш этиш учун видеотека зали ташкил этилди. Видеотека зали қайта таъмирланди ва жихозланди, компьютер, электрон проектор, телевизор ва видеомагнитофонлар ўрнатилди.

Ўқув фильми демонстрациясиЎқув фильми демонстрацияси.

 

Талабалар билим даражасини аниқлаш мақсадида ОСКИ зали ташкил этилди ҳамда зарур ўқув қуроллари, фантом ва муляжлар билан жихозланди.

ОСКЭ хонасиОСКЭ хонаси

Талабаларнинг урология фанини яхши ўзлаштиришлари учун ўқитишнинг илғор ва замонавий усуллари, ҳамда янги информацион-педагогик технологиялар қўлланилади.

Талабалар амалий кўникмаларни тематик ўқув хоналарида, Тошкент Тиббиёт Академиясининг бош ўқув биносидаги амалий кўникмалар лабораторияси ва 2-чи клиникаси ҳудудида ташкил этилган ҚВП модулида ҳамда урология марказнинг поликлиника бўлимидаги беморларни қабул қилиш хоналари, стационар бўлимлари ва функционал диагностика хоналарида мукаммал эгаллайдилар.

Рентгенологик текширувлар бўлимидаРентгенологик текширувлар бўлимида